Sveriges ridgymnasium
Från hobby till framtid
Något gick fel!
Fyll i vad du
söker efter!

Klart för två nya år med utlandspraktik!

ALLMÄNINFO | 31 maj 2012
Dela på facebook
Tillbaka
Skriv ut
Sveriges Ridgymnasium (SRG) har fått drygt 800 000 kronor av Internationella Programkontoret för att arrangera utlandspraktik för skolans elever.

 

SRG har kunnat erbjuda utlandspraktik i Holland och Spanien sedan 2010.  Nu fortsätter denna satsning med fler berörda elever och längre tid utomlands.  Under de närmsta två åren har 48 elever fått 120 praktikveckor!  Tyngdpunkten ligger på de stora handelsstallen i Holland.

Många av SRG:s elever försvinner efter studenten ner på kontinenten som stallpersonal men också som beridare och andra mer avancerade uppgifter. Häromdagen söktes t ex svensk personal till en hästbadanläggning utanför Munchen.  Just nu finns mängder av SRG-elever nere i Europa. Hur många är det faktiskt ingen som vet.

 Bakom praktikprojektet finns EU-medel från Leonardo, vars syfte beskrivs så här:

 ”Programmet ska ge de som deltar möjlighet till internationell arbetslivserfarenhet och kompetensutveckling inom sitt område, vilket på sikt kan underlätta möjligheterna att få jobb. Genom programmet ökar deltagarna också sina språkliga och kulturella färdigheter.

 

Vad det ska leda till

Leonardo da Vinci praktik och utbyten ska stimulera utbyten av information och erfarenheter inom yrkesutbildningen, vilket leder till stärkt och ökad kvalitet inom yrkesutbildningsområdet i hela Europa.

Tanken är att Leonardo da Vinci ska leda till att samarbetet mellan yrkesutbildningar i Europa ökar och att goda erfarenheter sprids till fler länder.

Vi rekommenderar att mindre grupper om max 10 personer om möjligt åker ut i flera omgångar. Därigenom underlättar det för elever/anställda/arbetssökande att samverka med kollegor och på arbetsplatser i mottagarlandet.

 

Vad det innebär

Praktik och utbytesprojekt inom Leonardo da Vinci förutsätter ett samarbete mellan minst två länder, där Sverige utgör en av parterna. Projekten är upp till två år långa, vilket innebär att det är möjligt att skicka ut deltagare i flera omgångar i ett och samma projekt.”

 

Här finns en tidigare reseberättelse

  

 

 

Sök artikel