Sveriges ridgymnasium
Från hobby till framtid
Något gick fel!
Fyll i vad du
söker efter!
Lite blandat

Lite blandat

Vi besvarar här några av de vanligast förekommande frågorna om utbildningen och våra skolor.

Dela denna sida på Facebook

Du är välkommen att mejla dina frågor till Carina Svensson

carina.svensson@ridgymnasium.nu

Det går även bra att ringa Carina på  070 570 63 39.

Kan man komma in om man bor i annan kommun?

Ja, SRG har som friskola riksintag. Just nu har vi elever från ca 70 kommuner!

Var brukar antagningspoängen ligga?

Antagningspoängen varierar naturligtvis från år till år ochmellan våra skolor. Det är svårt att säga en poäng men det brukar ligga runt 180 poäng vid antagningen, men sedan brukar det finnas möjlighet att komma in som reserv och ibland även på våra introduktionsprogram.

Varför skall man gå på ett ridgymnasium?

Svaret på denna fråga finns här >>>

Idag arbetar mer än 28 000 människor yrkesmässigt med häst i Sverige. Branschen omsätter ca 40 miljarder kronor.

 

Måste man ha egen häst för att komma in på skolan?
Nej, du kan rida på någon av våra fina skolhästar. Men om du vill ta med egen häst för att hela ekipaget skall utvecklas tillsammans så går det bra. Stallplatser finns.

Kostar det något att gå på skolan?
Nej. Skolan är en gymnasiefriskola. Utbildningen betalas av din hemkommun.

Vem kan söka?
Alla med godkända betyg från nian i engelska, svenska och matematik samt fem andra grundskoleämnen. Vi vänder oss till elever som har intresse och en mycket stark vilja att satsa på ridning. Om du inte är behörig men ändå vill gå på skolan, kontakta oss så får vi undersöka om det finns någon lösning.   

Är det lätt att hitta bostad?
Än så länge har vi hittat boende till alla när skolan startat i augusti. 

Här kan du läsa om möjligheterna till inackorderingsstöd >>>.
Om CSN ifrågasätter rätten till bostadsstöd hos oss, kontakta oss snarast. Det är viktigt för CSN:s bedömningar att de förstått vilken inriktning du går! 


Finns det bra stallplatser?
Ja, i Varberg har vi två nybyggda stall med 66 platser, i Kungsbacka har vi ett nybyggt stall för 60 hästar på Höglanda och i Svedala finns vi i Bökebergs fina stallar, också med ca 60 platser.

Kan man gå vidare för att bli veterinär ? 

Det korta svaret på frågan är att vi inte har alla de ämnen och kurser som krävs för att läsa vidare till veterinär direkt efter vår utbildning. Är man säker på att det är
veterinär man vill bli och man vet att man har förmågan att nå högsta
betyg i alla kurser så rekommenderar vi Naturvetenskapsprogrammet.

Vårt program, Naturbruksprogrammet, erbjuder dock möjligheten att
läsa kurser för en grundläggande behörighet till högskola. Det går även
att utöka programmet med kurser inom t.ex. matematik, samhällskunskap
och historia för att få en bredare behörighet för att läsa vidare. Det går
t.ex. att bli behörig att söka till SLU:s djursjukskötarutbildning. 

Ett annat alternativ är att efter vår utbildning läsa ett naturvetenskapligt
basår inom vuxenutbildningen eller vid ett universitet/högskola för att
läsa de kurser som krävs för veterinärutbildningen. Du väljer då till Ma 2a och Ma 3b utöver grundläggande högskolebehörighet för att vara behörig att söka. Vi har i alla
fall en tidigare elev som gått den vägen och nu studerar till veterinär.

Kanske kan vårt mer praktiska program med mycket häst och ridning
innebära en roligare väg och mer motivation för att studera för de betyg
som krävs för veterinärutbildningen?! Skulle man under resans gång ändra
sig finns efter vårt program ändå en bred grund att stå på och många olika
möjligheter till vidare studier.

Kan jag söka till Naturvetenskapligt eller Tekniskt basår efter ert Naturbruksprogram?                                                                                                   Ja det kan du om du väljer att läsa Grundläggande högskolebehörighet som innefattar Sv 2, Sv 3 och Eng 6 samt läser utökat program med Ma 2a för Tekniskt- och Ma 2a samt Ma 3b för Naturvetenskapligt Basår.


Kan man komma in om man bor i ett annat nordiskt land?
Ja, i 11 kap. 2 och 3 §§ i gymnasieförordningen har regeringen meddelat föreskrifter om sökande till gymnasieskolan som är bosatta i Danmark eller Finland med självstyrande områden eller i Island eller Norge (nordiska sökande). En nordisk sökande får tas in gymnasieskolan endast om han eller hon har sådana förutsättningar som bedöms i huvudsak motsvara avslutad svensk grundskoleutbildning. För att få tas in på ett nationellt eller specialutformat program krävs dessutom att den sökande har sådana kunskaper i engelska och matematik som krävs enligt 5 kap. 5 § skollagen (godkända betyg från grundskolan eller likvärdiga kunskaper förvärvade på annat sätt). I övrigt skall nordiska sökande likställas med sökande från den kommun där den sökta gymnasieutbildningen anordnas.


Finns det jobb efter avslutad utbildning?
Ja! 2012 undersökte vi vad som hade hänt de utexaminerade kullarna sedan 2008 då de första tog studenten. Ett ytterst litet fåtal hade inte gått vidare till fortsatta studier eller arbete. 

Naturbruk är ju ett yrkesförberedande program. Då behöver man läsa några ämne till för att få högskolebehörighet. Hur ser ett sådant schema ut – tidsmässigt osv.?

Det stämmer att kurserna Svenska 2 och 3 samt Engelska 6 behövs för att få högskolebehörighet. Det går dock att läsa dessa kurser inom de 2500 poäng som programmet innehåller, så det behövs inga extra lektioner egentligen. Det finns dock möjlighet att utöka programmet med t.ex. matematik 2 för att bli behörig att söka vidare till hippolog eller liknande. Det finns även andra möjligheter att välja till kurser för att bli behörig till polis, jurist, socionom, sjuksköterska, lärare etc.

Jag funderar lite om att jag ska söka in till NIU.. Men i dagsläget har jag bara tävlat ponny och fått godkänt betyg tom LB men inte i LA då jag endast tävlat LB i höst... är det helt möjligt att söka in då?? och vad motsvarar höjden i hoppning för ponny? för häst ska det vara godkända resultat på 1.10 - 1.20..

"Det räcker att du rider och nollar i lätt B på häst eller ponny för att kunna söka. På ponny beror höjden på vilken kategori din ponny är. Tänka på att du kan meritera dig på ponny samt göra antagningsprovet på den men till utbildningen skall du ha med häst med förutsättningar att gå högre klasser upp till 130."

Vad räknas som godkända resultat i LB/LA

Det räcker med nollor eller i dressyr 60%.Här kan ni se exempel på schema i Svedala:
Så ser schemat ut nu, naturligtvis kan det se annorlunda ut under kommande läsår.
Lektionerna i ridning ser ut att vara i flera timmar och det beror på att eleverna rider i
mindre grupper, men att man i samband med det har t.ex. stallskötsel eller någon annan lektion när man inte rider.


Svensk hästnäring i siffror:


* I början av 1900-talet fanns det nära 750 000 hästar i Sverige. Nästan alla var verksamma i försvaret, jordbruket, skogsnäringen och transportväsendet.
* Efter landets "avhästning" var antalet hästar nere i 70 000 under 1970-talet för att sedan öka igen till nära 300 000, varav de allra flesta är sporthästar.
* Två tredjedelar av hästarna finns i tätortsnära miljöer.
* Enligt en kartläggning som SCB gjorde 2004 har Götalands län flest hästar, därefter Skåne och sedan Stockholm. 2004 var det 44 789, 35 587 respektive 27 029 hästar i dessa tre län.
* Samma kartläggning visade att Gotland var det hästtätaste länet med 100 hästar per tusen invånare.

Det finns över 550 ridskolor, nästan 1 000 ridklubbar med 200 000 medlemmar och 75 travbanor. Ridning är Sveriges största handikappidrott som utövas av 2 500 rörelsehindrade, ett hundratal hörselskadade och lika många blinda och synskadade.

Ridsport är den idrott näst efter fotboll som arrangerar flest aktiviteter för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år. 


Exempel på yrken direkt kopplade till hästarna är: travtränare, galopptränare, kusk, jockey, hästskötare, stallchef, ridskolechef, ridinstruktör, unghästutbildare, beridare, tävlingsryttare, hovslagare, uppfödare, veterinär, hästsjukvårdare, terapeut, hästtandläkare, hästhandlare, hingsthållare, inseminatör, ridterapeut, ridguide, hästmassör, sadelmakare, ungdomsledare.