Sveriges ridgymnasium
Från hobby till framtid
Något gick fel!
Fyll i vad du
söker efter!
Om SRG

Om SRG

Sveriges Ridgymnasiums affärsidé är enkel: - Vi skall bygga Sveriges bästa ridgymnasium. De tre ledorden är Kvalitet - Delaktighet - Glädje.

Dela denna sida på Facebook

Här ser du gruppen som äger SRG: Mikael Petersson, Dan Nobelius, Clerie Petersson. Robert Bengtsson, Karin Hero, Carina Svensson, Mia Lindeberg, Mikael Bremberg och Carina Nobelius.

Bakom den dagliga driften finns två bolag - som ni kan läsa mer om här:

Sveriges Ridgymnasium AB    >>>

Hallands Ridgymnasium Fastighets AB    >>>

Nedan en PowerPoint. Bläddra med pilarna. 

 

Sveriges Ridgymnasium – våra mål


• Regeringen har bestämt att Sverige skall satsa på hästen i skilda sammanhang.
Företagande med häst går framåt på svensk landsbygd.
Satsningen är regionalpolitik för att säkra en levande landsbygd i tider av omställning.

• Sverige har en stark internationell ställning inom ridsporten.
Det gäller hoppning, dressyr och fälttävlan.
Det har gjort att det finns en stark efterfrågan av svenska hästskötare och beridare nere på kontinenten. SRG har EU-stöd för utlandspraktik.

• Flera akademiska uppsatser har visat att det traditionella svenska sättet, att med stort ansvar arbeta i häststall, fostrar goda ledare.

• Vår gymnasieutbildning bygger på ett nationellt program, som kan bädda för både allmän och särskild högskolebehörighet, om eleven så vill.


Det är mot dessa bakgrunder, som SRG:s mål byggts upp: 


• Eleverna skall få en hög professionell standard när de går ut i yrkeslivet.

• Eleverna skall bli spjutspetsar som i kraft av sitt kunnande skaffar sig erfarenheter, som de sedan i sin tur skall kunna dela med sig - i ridskolor, på ridläger, som verksamhets-ansvariga inom hästturism, som ansvariga för tävlingsverksamhet och som företagare.

• Skolans elever skall bli exceptionellt duktiga inom hästkunskap, inte minst genom vår samverkan med veterinärer, hippologer och hovslagare. Men också inom naturbrukets ämnen, i synnerhet skall klimatproblemen belysas starkt. 

• Samverkan med i länen verksamma ridklubbar och tränare skall bädda för att eleverna får ett försprång både på tävlingsplatser och i yrkeslivet eller vid fortsatta studier. Samverkan med Hästföretagarna och regionala myndigheter och organisationer skall bädda för framgångar för de elever som vill bli egna företagare.

• Skolan skall starkt värna om de tre kvalitetmärkena: internationalisering, klimatsmart och entreprenörskap.

• Om skolan skall finnas en stor transparens. Vi är frikostiga med information om verksamhet och ekonomi. Denna sida är ett exempel på det. 

 

Medlemsskap: 

Friskoleförbundet >>>,  Arbetsgivareförbundet KFO >>> , Hästföretagarna >>>

Utmärkelser

DI:s Gasellpris 2011 >>>

Partnerskap 

Riders Magazine on Facebook,  Hästar i Halland

EU-projekt

Leonardo, Erasmus +

Nedan de 20 viktigaste frågorna som man skall ställa i jakten på den perfekta gymnasieskolan.


Hur skall då Du som blivande elev kunna välja rätt skola? Undersök följande när det gäller naturbruksprogram med profilen Häst/Ridsport:

De 20 kontrollpunkterna
1.     Vilka lärare/instruktörer finns på skolan? Vad har de för meriter?
2.     Hur mycket utbildningstid får du i sadel?
3.     Har skolan en röd tråd i sin satsning på karaktärsämnen? Och - brukar det
        förekomma events som visar att skolan ligger på framkant?
4.     Vilka möjligheter finns till fri ridning?
5.     Kan man ta med egen häst till utbildningen?
6.     Vilken är kvaliteten på skolans egna hästar?
7.     Vilken är kvaliteten på stallar och manege?
8.     Får du och dina blivande klasskamrater vara med och planera utbildningen?
9.     Hur stor del av skolpengen går till verksamheten? Är vinstmarginalen           skälig?
10. Hur bor man?
11. Hur ser timplanen ut?
12. Är alla lärare utbildade i sina ämnen?
13. Vilken hjälp finns till stödundervisning?
14. Vilket IT-stöd finns på skolan? Wifi-zoner?
15. Satsar skolan på entreprenörsutbildning?
16. Kommer jag att kunna söka till högskola? Vilka högskolor ? 
17. Vilka resurser finns när det gäller skolsköterska och kurator?
18. Vilka praktikplatser finns i Sverige och utomlands?
19. Är skolans elever efter avslutad utbildning eftertraktade på arbetsmarknaden - i Sverige och utomlands?
20. Är rektorerna utbildade rektorer?