Sveriges ridgymnasium
Från hobby till framtid
Något gick fel!
Fyll i vad du
söker efter!
Om SRG

Om SRG

Sveriges Ridgymnasiums affärsidé är enkel: - Vi skall bygga Sveriges bästa ridgymnasium.

Dela denna sida på Facebook

 Ovan gruppen som äger SRG: Mikael Petersson, Dan Nobelius, Clerie Petersson. Robert Bengtsson, Karin Hero, Carina Svensson, Mia Lindeberg, Mikael Bremberg och Carina Nobelius.

Bakom den dagliga driften finns två bolag - som ni kan läsa mer om här:

Sveriges Ridgymnasium AB    >>>

Hallands Ridgymnasium Fastighets AB    >>>

Nedan en PowerPoint. Bläddra med pilarna. 

 

Vår grund: 

Den svenska regeringen har bestämt att man skall satsa på hästen i skilda sammanhang. Företagande med häst går snabbt framåt som verksamhet på svensk landsbygd. Satsningen är en del av regionalpolitiken för att säkra en levande landsbygd. 

Det är mot denna bakgrund som Sveriges Ridgymnasiums mål byggts upp. Eleverna skall få en hög professionell standard när de går ut i yrkeslivet. Eleverna skall bli spjutspetsar som i kraft av sitt kunnande skaffar sig erfarenheter, som de sedan i sin tur skall kunna dela med sig - i ridskolor, på ridläger, som verksamhetsansvariga inom hästturism, som ansvariga för tävlingsverksamhet och som företagare.
Skolans elever skall bli exceptionellt duktiga inom djurkunskap, djursjukvård m.m. genom samverkan med veterinärer.  Men också i Entreprenörskap, Naturbruk och Ekologi. I de båda sist nämnda kurserna skall klimatproblemen belysas starkt. 
Samverkan med i länen verksamma ridklubbar och tränare skall bädda för att eleverna får ett försprång både på tävlingsplatser och i yrkeslivet eller vid fortsatta studier.  

 

Medlemsskap: 

Friskoleförbundet >>>,  Arbetsgivareförbundet KFO >>> , Hästföretagarna >>>

Utmärkelser

DI:s Gasellpris 2011 >>>

Partnerskap 

Riders Magazine on Facebook,  Hästar i Halland

De 20 viktigaste frågorna som man skall ställa i jakten på den perfekta gymnasieskolan.


Hur skall då Du som blivande elev kunna välja rätt skola? Undersök följande när det gäller naturbruksprogram med profilen Häst/Ridsport:

De 20 kontrollpunkterna
1.     Vilka lärare/instruktörer finns på skolan? Vad har de för meriter?
2.     Hur mycket utbildningstid får du i sadel?
3.     Har skolan en röd tråd i sin satsning på karaktärsämnen? Och - brukar det
        förekomma events som visar att skolan ligger på framkant?
4.     Vilka möjligheter finns till fri ridning?
5.     Kan man ta med egen häst till utbildningen?
6.     Vilken är kvaliteten på skolans egna hästar?
7.     Vilken är kvaliteten på stallar och manege?
8.     Får du och dina blivande klasskamrater vara med och planera utbildningen?
9.     Hur stor del av skolpengen går till verksamheten? Är vinstmarginalen           skälig?
10. Hur bor man?
11. Hur ser timplanen ut?
12. Är alla lärare utbildade i sina ämnen?
13. Vilken hjälp finns till stödundervisning?
14. Vilket IT-stöd finns på skolan? Wifi-zoner?
15. Satsar skolan på entreprenörsutbildning?
16. Kommer jag att kunna söka till högskola? Vilka högskolor ? 
17. Vilka resurser finns när det gäller skolsköterska och kurator?
18. Vilka praktikplatser finns i Sverige och utomlands?
19. Är skolans elever efter avslutad utbildning eftertraktade på arbetsmarknaden - i Sverige och utomlands?
20. Är rektorerna utbildade rektorer?