Alexander Reuter

Alexander undervisar i Historia, Samhällskunskap och Entreprenörskap.

Lärare

Arbetar i: Svedala