Nina Olofsson

Nina undervisar i Djurvård och Entreprenörskap.

Yrkeslärare

Arbetar i: Kungsbacka