Student 2020 Kungsbacka

När: 05 juni 2020

Skola: Kungsbacka

Studenten 5 juni 2020

 På grund av de rådande omständigheterna har SRG avvaktat så länge som möjligt att ta beslut angående studenten. SRG följer Folkhälsomyndighetens och Skolverkets rekommendationer och varje rektor har gjort en riskbedömning för respektive skolas studentfirande.

 I Kungsbacka kommer studenterna att samlas kl. 10.00 på studentdagen för gemensamt firande på skolan.

 Vi hoppas att våra studenter ska få en minnesvärd och fin avslutning på sina studier hos oss!