HÖGLANDA ett hästmecka i Västsverige

I området Höglanda handlar det mesta om hästar. Här finns vår skola med stall för ca 60 hästar och en stor och luftig manege ( 27x78m) som vi verkligen är stolta över. Runt om oss finns mängder av hästgårdar med ridhus och det är skritt-avstånd till Kungsbacka Ridklubb som arrangerar både träningar och tävlingar. Mitt över vägen finns ytterligare en anläggning som bedriver verksamhet av hopphästar, granne med oss ligger en av Hallands Djursjukhus hästkliniker.
Skolan är certifierad för att bedriva Nationell Idrottsutbildning, NIU >>
Välkommen att Skugga en elev hos oss >>
FB grupp för blivande elever ht-2019: SRG19KBA >>

Våra profiler
SRG Häst & Ridsport >>  
SRG Häst & Ridsport GRUB>>
SRG Samhällsprofil >>  Nyhet 2018!
SRG Djursjukvård & Rehab >>  Nyhet - startar höstterminen 2019!
SRG Ekonomi & Management >>  Nyhet - startar höstterminen 2019!

Kontakt
Tf rektor: Nina Pennebratt
nina.pennebratt@ridgymnasium.nu
Tel: 073 301 72 63

Besöksadress
Höglanda Gårdsväg 2, 434 95 Kungsbacka
Vägbeskrivning >>

Nina Pennebratt

Tf rektor
Nina Pennebratt
Nina är tillförordnad rektor och legitimerad lärare. Mobil: 073 301 72 63

Maria Berndtsson

Stallchef
Maria Berndtsson
Maria är stallchef, hon arbetar även med eleverna i stalltjänsten, Arbetsplatsförlagt Lärande (APL) samt ansvarar för boendefrågor.

Caroline Svensson

Specialpedagog/Speciallärare
Caroline Svensson
Caroline är legitimerad lärare samt har en filosofie magister i specialpedagogik.

Anna Modée

Lärare
Anna Modée
Anna är legitimerad lärare och B-tränare i dressyr. Undervisar i dressyr och ansvarar för Idrottsspecialisering (NIU Dressyr). Tävlingserfarenhet i dressyr.

Anna Lundberg

Lärare
Anna Lundberg
Anna är legitimerad lärare, undervisar i historia och samhällskunskap.

Tomas Nilsson

Lärare
Tomas Nilsson
Tomas är legitimerad lärare och undervisar i naturkunskap och biologi.

Anna Sylvén

Lärare
Anna Sylvén
Anna undervisar i matematik och företagsekonomi.

Zandra Stenman

Lärare
Zandra Stenman
Zandra är legitimerad lärare och undervisar i engelska.
Lotta är legitimerad lärare och undervisar i svenska.

Kristina Caesar

Yrkeslärare
Kristina Caesar
Stina är utbildad hippolog och legitimerad yrkeslärare. Undervisar i hästkunskap och ansvarar för gymnasiearbetet. Ansvarig för skolans lärlingsutbildning och för APL. Skyddsombud.

Amanda Fredin

Yrkeslärare
Amanda Fredin
Amanda är biträdande stallchef och vår lokala elevrekryterare, utbildad hipplog och Svensk Ridlärare II. Undervisar i Djurhållning, Djuren i naturbruket och Ridkurserna samt har hand om gymnasiearbetet.

Ida Lindblom

Yrkeslärare
Ida Lindblom
Ida är utbildad hippolog och Svensk Ridlärare lll. Hon är vår lokala elevrekryterare samt undervisar i hoppning och i naturbruk. Arbetar även med eleverna i stalltjänsten och har hand om gymnasiearbetet.

Catarina Forsberg

Yrkeslärare
Catarina Forsberg
Catarina är Svensk Ridlärare III och B-tränare i hoppning. Hon undervisar i hoppning samt ansvarar för Idrottsspecialisering (NIU hoppning). Tävlingserfarenhet i hoppning.

Elisabeth Asklund

Yrkeslärare
Elisabeth Asklund
Elisabeth undervisar i körning inom kursen Ridning och Körning samt arbetar med eleverna i stallet och i matsalen.

Sanna Martinsson

Yrkeslärare
Sanna Martinsson
Sanna är legitimerad yrkeslärare och Svensk Ridlärare II. Undervisar i den teoretiska delen i ridkurserna samt i kursen fordon & redskap.

Tobias Mellström

Vaktmästare
Tobias Mellström
Tobias är anläggningens vaktmästare som även undervisar i traktorkörning.

Karina Kärrengård

Stallpersonal
Karina Kärrengård
Karina ansvarar för skolans matsal och hjälper till i stallet.

Marielle Olofsson

Rektor/ föräldraledig
Marielle Olofsson
Marielle är föräldraledig läsåret 2019/20