Alexander Reuter

Alexander undervisar i historia, samhällskunskap, företagsekonomi och entreprenörskap på skolan i Svedala. Undervisar i företagsekonomi och historia på skolan i Flyinge.

Lärare

Arbetar i: Flyinge,Svedala