Caroline Svensson

Caroline är legitimerad lärare samt har en filosofie magister i specialpedagogik.

Specialpedagog/Speciallärare

Arbetar i: Kungsbacka