Emma Fridén

Emma är utbildad SRL II. Arbetar som stallchef och undervisar i ridkurserna. Mobil: 073 069 34 93

Stallchef

Arbetar i: Varberg