Eva Lundgren

Projektledare i SRG:s EU-projekt; Erasmus+.

Marknadsansvarig/ It-koordinator

Arbetar i: Staben