Eva Lundgren

Eva har arbetat på SRG sedan 2010. Är projektansvarig för SRG:s EU-projekt Erasmus+, där våra elever kan söka stipendium för utlands APL hos våra samarbetspartners i Holland. Är för närvarande tjänstledig från sin tjänst som it-koordinator och marknadskommunikatör på Staben. Mobil: 010 495 20 14

Tf. rektor

Arbetar i: Sigtuna