Jörgen Sagvik

Jörgen undervisar i biologi samt i marken och växternas biologi.

Lärare

Arbetar i: Flyinge