Kristina Caesar

Stina är utbildad hippolog och legitimerad yrkeslärare. Undervisar i hästkunskap och ansvarar för gymnasiearbetet. Ansvarig för skolans lärlingsutbildning och för APL. Skyddsombud.

Yrkeslärare/ Föräldraledig

Arbetar i: Kungsbacka