Lotta Johansson

Lotta undervisar i djuren i naturbruket, djurvård samt djurens biologi.

Yrkeslärare

Arbetar i: Varberg