Maria Berndtsson

Maria är stallchef, hon arbetar även med eleverna i stalltjänsten, Arbetsplatsförlagt Lärande (APL) samt ansvarar för boendefrågor.

Stallchef

Arbetar i: Kungsbacka