Sara Smedberg

Sara är Hippolog och Svensk Ridlärare III samt legitimerad yrkeslärare. Ansvarar för lärlingsutbildningen i Stockholmområdet.

Yrkeslärare

Arbetar i: Kungsbacka