Tobias Mellström

Tobias är anläggningens vaktmästare som även undervisar i traktorkörning.

Vaktmästare

Arbetar i: Kungsbacka