Tomas Boman

Tomas är anläggningens vaktmästare samt undervisar i traktorkörning.

Vaktmästare

Arbetar i: Varberg