Skolan vid Mälaren

Det blir ingen antagning till SRG Sigtuna ht-19

Tillhör du dem som sökt till SRG Sigtuna i år? 

SRG:s styrelse beslutade den 13 maj att verksamheten vid skolenheten skall avvecklas.   
Det innebär att Sveriges Ridgymnasium inte erbjuder några utbildningsplatser vid enheten i Sigtuna läsåret 2019/2020.

Anledningen till att skolans styrelse beslutat om avveckling, är att skolan sedan starten 2015 inte kommit upp i det elevantal vi räknat med och att de bidrag som betalas från elevernas hemkommuner kontinuerligt har ökat mindre än skolans kostnader. Nu har den preliminära antagningen inför HT-19 genomförts och kommunerna i Stockholmsområdet har fattat sina bidragsbeslut och tyvärr visar inte heller dessa siffror att utvecklingen har vänt.

Vi rekommenderar dig nu att diskutera det uppkomna läget med SYV på din skola. Om du är intresserad av att välja annan av SRG:s skolor så kan du ringa Carina Svensson, mobil: 070 570 63 39.
Har du frågor så kan du mejla mig: skolchef@ridgymnasium.nu 

Pernilla Haverstal
Skolchef

Eva Lundgren

Tf. rektor
Eva Lundgren
Eva har arbetat på SRG sedan 2010. Är projektansvarig för SRG:s EU-projekt Erasmus+, där våra elever kan söka stipendium för utlands APL hos våra samarbetspartners i Holland. Är för närvarande tjänstledig från sin tjänst som it-koordinator och marknadskommunikatör på Staben.

Emma Nilsson-Tysklind

Bitr. rektor
Emma Nilsson-Tysklind
Emma är legitimerad lärare och Msv C-domare i dressyr. Hon är biträdande rektor samt undervisar i engelska.

Anna Billefält

Tf. stallchef
Anna Billefält
Mobil: 073 423 71 39

Caj Ericson

Lärare
Caj Ericson
Caj är legitimerad lärare och undervisar i matematik.

Johanna Tham

Lärare
Johanna Tham
Johanna är legitimerad lärare och undervisar i svenska och entrepenörskap.
Kaisu-Leena är legitimerad lärare och undervisar i Biologi och Naturkunskap.

Nenne Lindén

Lärare
Nenne Lindén
Nenne är legitimerad lärare och undervisar i historia, samhällskunskap och religion.

Cedomir Vuksic

Lärare
Cedomir Vuksic
Cedomir är vår idrottslärare.

Stine Ingebretsen

Elevresurs och lokal elevrekryterare
Stine Ingebretsen
Stine är vår lokala elevrekryterare och boendeansvarig. Barnskötare- och EQ utbildning. Mobil nr.: 072 233 56 02

Sara Smedberg

Yrkeslärare
Sara Smedberg
Sara är Hippolog och Svensk Ridlärare III samt legitimerad yrkeslärare. Undervisar i yrkesämnen.

Jenniemy Gransten

Yrkeslärare
Jenniemy Gransten
Jenniemy är Hippolog, Svensk Ridlärare III, C-tränare i dressyr och Diplomerad unghästutbildare. Undervisar i dressyr i Ridkurserna.

Malin Larsson

Yrkeslärare
Malin Larsson
Malin är Hippolog, Svensk Ridlärare III samt Diplomerad unghästutbildare. Undervisar i dressyr och hoppning i ridkurserna samt i naturbruk.

Christina Gunillasson

Yrkeslärare
Christina Gunillasson
Christina är hippolog, C-tränare i hoppning samt Svensk Ridlärare II. Undervisar i hoppning.

Piotr Labuda

Stallpersonal
Piotr Labuda
Piotr är utbildad till hovslagare och beridare i Tyskland.

Gunilla Nordén

Skolsköterska och skolkurator
Gunilla Nordén

Jenny Klefbom

Skolpsykolog
Kontaktas genom rektor.

Maria Blumenthal

Yrkeslärare-Föräldraledig
Maria Blumenthal
Maria är C-tränare i fälttävlan, hopptränare samt har en kandidatexamen i idrottsvetenskap med inriktning mot elitidrott. Maria undervisar i hoppning.

Cecilia Juliusson

Föräldraledig
Cecilia är utbildad Ridledare och Ungdomsledare. Hon arbetar i stallet och är handledare på stalltjänsten.