HÄST & RIDSPORT LIU

Yrkesexamen med extra timmar i sadeln

Profilen SRG LIU finns i Sigtuna och är yrkesförberedande samt ett bra alternativ till NIU. I denna profil läser du kurserna Idrott och hälsa 1 och 2 specialisering på ditt individuella val. Detta innebär att du har möjlighet att utöva mer av din idrott på skoltid och få möjlighet till fler schemalagda timmar i sadeln. Denna profil erbjuds på skolan i Sigtuna och är en lokal idrottsutbildning (LIU) med Häst & Ridsport som bas. Platserna är begränsade och urvalet sker på betyg.

På utbildningen lär du dig arbeta yrkesmässigt med hästar och att sköta hästanläggningar av olika slag. Ämnet biologi är centralt och behandlar den biologi som har betydelse för arbete med djur och växter. Kunskaper om marken och växternas biologi är centrala. Arbete med djur ställer krav på kunskaper inom de biologiska vetenskapsområdena etologi, djurens anatomi och fysiologi samt mikrobiologi.

Inom ridkurserna ligger fokus på korrekt grundridning inom dressyr och hoppning. Du kommer ha sitsträning, konditionsträning och grundläggande terrängträning. I arbete med hästar får du lära dig longering, visa häst vid hand, tömkörning, löshoppning, lastning, klippning och knoppning av häst. Dessutom får du kunskap i hovvård med möjlighet att erhålla intyg om tappskokompetens, utbildning i att sätta upp och underhålla staket, köra traktor och harva ridbanor.

Att välja denna profil innebär att du väljer att fokusera på en fördjupad yrkeskunskap där målet är gymnasieexamen och Svenska Ridsportförbundets Yrkesprov för hästskötare. Här kommer hästar och ridsport att bli en stor del av din vardag. Trivs du med omväxlande praktiska och teoretiska lektioner, har ett stort intresse för djur, natur och biologi, då kommer du uppleva tre givande utbildningsår.

Fler profiler >>