SRG EKONOMI & MANAGEMENT

Kunskaper inom de ekonomiska områdena med bred behörighet

Vår profil Ekonomi & Management är för dig som redan nu vet att du vill driva företag, ha ekonomi och arbetsledningsansvar i hästföretag eller fortsätta studera inom ekonomi, samtidigt som du får en praktisk yrkesutbildning där två kurser i ridning ingår om 300p.

Här läser du 200p Matematik, 200p Företagsekonomi, Svenska 2 och 3 samt Engelska 6 inom dina 2500p. Kurserna Matematik 3b 100p, Samhällskunskap 1a2 50p, Historia 1a2 50p samt Ledarskap och organisation 100p ligger utanför ordinarie program vilket innebär att du läser ett så kallat utökat program med 300p. Totalt läser du 2800p när du väljer denna profil.
Biologi är en stor del av Naturbruksprogrammet och de obligatoriska naturbrukskurserna Djuren i naturbruket och Djurhållning ger dig behörighet i Naturkunskap 2 ”på köpet”. Dessa behövs för fortsatta studier inom vissa områden.

Teoristudierna varvas med praktiska moment. Här har du möjlighet att få den så kallade dubbla kompetensen dvs praktiska färdigheter inom naturbruk och bred behörighet för att läsa vidare på universitet eller högskola.
Profilen erbjuds på samtliga skolor.

PROFILER & POÄNGPLANER