SVERIGES RIDGYMNASIUM

Vi är en etablerad gymnasieskola som startade vår första skola 2005 i Varberg och idag finns vi på fyra orter i Sverige. Under alla dessa år har våra utbildningar varit inriktade mot häst och ridsport. Vår grundläggande idé är enkel. Vi ska vara Sveriges bästa gymnasieutbildning för hästintresserade elever. Med bästa menar vi att vi ska erbjuda elever de bästa förutsättningarna att utveckla sitt intresse och sin talang, samtidigt som de får en gedigen gymnasieutbildning som leder dig vidare i livet oavsett vägvalSamtliga skolor är etablerade i lantlig miljö på sin ort. Skollokalerna är en del av stallmiljön vilket innebär att deras samlade skoltid spenderas sammanhållet på fastigheten. Här är ridhuset en lika naturlig utbildningsplats som skolsalen där du har dina gymnasiegemensamma ämnen. Elevernas vardag består omväxlande av praktiska och teoretiska lektioner. Utbildningen ger de kunskaper som krävs för att genomföra avslutande gymnasiearbete som leder till en yrkesexamen. Många av våra elever väljer att läsa kurser som ger dem grundläggande och särskild behörighet till högre utbildning. 2016 hade 88% av samtliga elever med gymnasieexamen minst grundläggande behörighet till högskola när de tog examen. Varje skola leds av en rektor som i sin tur rapporterar till organisationens skoladministrativt ansvariga; Pernilla Haverstal och Karin Hero.

Ägare
Sveriges Ridgymnasium AB ägs av nio privatpersoner som alla har ett intresse för utbildning, häst och ridsport. För mer information om vår organisation och våra siffror >>

Historik
2005 - Första skolan startades i Varberg
2007 - Skolan i Kungsbacka startade
2009 - Skolan i Svedala startade
2011 - Vi bygger egen anläggning med skolbyggnad och stall på Höglanda i Kungsbacka
2014 - Ny skolbyggnad står klar i Varberg
2015 - Skolan i Flyinge och i Sigtuna startade
2016 - Vi köpte anläggningen Bökebergs Gård & Arena som vi tidigare arrenderat.
2016 - Nytt stall med 20 boxar står klart i Sigtuna
2017 - Köper mer mark runt skolan i Kungsbacka