Sveriges Ridgymnasium planerade att starta en skola i Malmö höstterminen 2022. Styrelsen för skolan har efter noggrann övervägning och analys kommit fram till beslutet att SRG inte startar i Malmö i höst. Vi har haft ett 60-tal sökande till skolan, men tyvärr inte tillräckligt många förstahandssökande. För att säkerställa kvalitet i vår utbildning, både för sökande och befintliga elever, måste styrelsen därför ta detta beslut. För att möjliggöra att intresserade elever ändå kan erbjudas plats inom SRG, öppnar vi upp för fler platser vid SRG Bökeberg i Svedala.


Bökeberg Gård & Arena är vår egen anläggning som dessutom får nya utbildningslokaler i sommar och utökar med två nya klassrum och grupprum. Även vid SRG Flyinge, Lund, planeras det för att kunna ta emot två klasser i samarbete med Flyinge Hästsportgymnasium. SRG kommer alltså fortsatt att utöka verksamheten i Skåne i höst, men på ett annat sätt än planerat.

För dig som sökt till SRG Malmö, så kommer valet att strykas ur din ansökan, du behöver inte göra något. Om du till exempel haft SRG Malmö som förstahandsval så kommer istället ditt andrahandsval att stå överst i slutantagningen.

Antagningskansliet i Malmö har skickat ut information via brev gällande antagningen till alla sökande. I denna information framgår att du som har sökt till SRG Malmö kan göra ett omval via den bifogade blanketten senast 3 juni. Från och med den 9 augusti kommer det även att finnas en möjlighet att göra ett sent omval Sent omval | Skånegy.se >>
SRG har också kontaktat alla förstahandssökande som vi har kontaktuppgifter till för att informera.

Hade du sökt till SRG Malmö men är istället intresserad av någon av våra andra skolor? Kontakta gärna oss så berättar vi mer och ordnar så att du kan besöka skolan om du önskar det.

Vid frågor eller önskemål om mer information om våra skolor, är du varmt välkommen att kontakta antagning@ridgymnasium.nu eller skolchef Karin Hero karin.hero@ridgymnasium.nu, 070-147 24 00